Bestellen is tijdelijk uitgeschakeld..


Algemene voorwaarden Facebookactie 2


Algemene actievoorwaarden van Majo, voor feest en kado

 

Facebook actie “Sence giftset man & vrouw”.

Actie loopt van zaterdag 21 november 2020 tot en met maandag 14 december 2020.

Om in aanmerking te komen voor een prijs dient er gereageerd te worden met de naam van de prijs.

De  prijzen die vergeven worden zijn 1x Sence giftset man twv €5,99 en 1x Sence giftset vrouw twv €6.99.

Uit alle reacties word 1 winnaar geloot voor de Sence giftset man en 1 winnaar voor de Sence giftset vrouw. De winnaars worden geloot op dinsdag 15 december via Woobox.

Prijzen dienen afgehaald te worden in Vlissingen, (Zeeland, Nederland), als dit niet mogelijk is kunnen de prijzen verstuurd worden naar de prijswinnaar, de prijswinnaar dient zelf de verzendkosten te dragen. Gekozen is voor de goedkoopste verzender, in dit geval voor Nederland DHL verzenden naar Service punt €4,50 en voor België DHL Parcel €9,-.

Deelname aan deze actie is mogelijk via de Facebookpagina Majo, voor feest en kado.

Majo, voor feest en kado behoudt zich het recht voor om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Majo, voor feest en kado om hun namen en/of foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door Majo, voor feest en kado. De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Majo, voor feest en kado.

Majo, voor feest en kado is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

Majo, voor feest en kado, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Majo, voor feest en kado is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Majo, voor feest en kado verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Deze actie/promotie is op geen enkele manier verbonden aan Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die wordt verstrekt door mee te doen aan de actie wordt dan ook niet verstrekt aan Facebook maar aan Majo, voor feest en kado.

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

Aldus opgemaakt te Vlissingen 21-11-2020